Aanbod en mogelijkheden

Jongeren > 12 jaar en/of ouder(s)

COACHING

  • Kenninsmakingsgesprek (1u) : € 40

Doel:contact leggen, bekijken wat de noden/vragen zijn en of ik daarop kan inspelen, aanvoelen of er een basis is om een coaching op te starten. Zo’n verkennend gesprek kan plaats vinden met ouders, zonder ouders (voor 16-plussers) of zelfs alleen met één/beide ouder(s). In het laatste geval volgt er altijd nog een kennismakingsgesprek met de jongere voor we starten met de eigenlijke coaching.

  • Coachingsessie (1u15) : € 50

Doel: aan de slag gaan met je vraag/nood, zodat je in de toekomst zelf het heft in handen kunt nemen. Meestal zijn daar enkele coachingsessies voor nodig. Hoeveel hangt af van de vraag/nood, er zijn geen standaardpakketten. Deze sessies zijn er voor de jongere alleen. Een afsluitende sessie samen met de ouders is altijd mogelijk.

ADVIES

  • Adviesgesprek (1u30) : € 75

Doel: concrete vragen uitgebreid overlopen en advies geven vanuit mijn expertise. Dit gesprek kan plaats vinden met of zonder (voor 16-plussers) ouder(s). De aanwezigheid van de jongere zelf is vereist. Eventuele verdere opvolging (contact met de school, gesprekken op school…) wordt samen besproken.

Ik vind het heel belangrijk dat jongeren de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben om verder te kunnen groeien. Vormen mijn tarieven een belemmering om de stap naar verdere hulp te zetten? Laat het meteen weten.

Samen vinden we vast een oplossing.

Onderwijsmensen

COACHING

  • Kenninsmakingsgesprek (1u) : € 40

Doel: eerste contact leggen, bekijken wat de noden/vragen zijn en of ik daarop kan inspelen, aanvoelen of er een ‘match’ kan zijn om te gaan coachen.

  • Coachingsessie

Doel: duur en tarief zijn afhankelijk van de complexiteit van de noden/vragen en worden voorgesteld na het kennismakingsgesprek.